ეკო რესურსი აკვანათ ტურმერიკ - ნაყინის წარმოების ინდუსტრია
აკვანათ ტურმერიკ
ბუნებრივი საღებავი
ეკო რესურსი აკვანატი წყალში ხსნადი ბუნებრივი საღებავები
მრეწველობის დარგი:
ნაყინის წარმოების ინდუსტრია
ასორტიმენტი:
რძეზე დამზადებლი ნაყინი, ხილის ყინული
ფორმა:
თხევადი
მახასიათებლები:
წყალში ხსნადი

აკვანათ ტურმერიკ (Curcumin E100) არის ბუნებრივი ყვითელი საღებავი, რომელიც მიიღება Curcuma longa მცენარის რიზომებიდან. იგი აქტიურად გამოიყენება როგორც სანელებლის სახით, ასევე  საღებავის სახით საკვები პროდუქტებისათვის, რადგან იგი ანიჭებს მათ ლიმონის ყვითელ ფერს. გასათვალისწინებელია, რომ საღებავს ამ სანელებლის მსუბუქი არომატი აქვს.

მდგრადობა სინათლის მიმართ აქვს დაბალი, გათბობის მიმართ დამაკმაყოფილებელი, ხოლო მჟავეებისა და ტუტეების მიმართ საშუალოდ დამაკმაყოფილებელი. პროდუქტი ხასიათდება მაღალი ანტიოქსიდანტური აქტივობით და ბოლო დროს ძალიან პოპულარულია.  საღებავის ერთ-ერთ უპირატესობას წარმოადგენს ასევე მისი ეკონომიური მოხმარება, რაც საშუალებას იძლევა გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა საკვები პროდუქტებისთვის.

მრეწველობის დარგი:
ნაყინის წარმოების ინდუსტრია
ასორტიმენტი:
რძეზე დამზადებლი ნაყინი, ხილის ყინული
ფორმა:
თხევადი
მახასიათებლები:
წყალში ხსნადი